hai nui bang vat va o binh dinh
Bất động sản

Hai “núi băng” vật vã ở Bình Định

Không ào ạt chiếm đất rồi triển khai dự án dang dở như ở Quảng Nam, cũng không “lách luật”, đền bù giá rẻ gây bất công, khiếu nại như ở Nha Trang, Khánh Hòa, các dự án du lịch tại Bình Định lại “án ...