can nhan rong pho hang rong
Xã hội

Cần nhân rộng phố hàng rong

Không thể loại bỏ hàng rong, do đó cần xác định không gian cho gánh hàng rong ở những nơi đủ điều kiện kèm theo các quy định cụ thể về khu vực, giấy phép hoạt động…