tim dau o sa mac lua
Tin Dầu khí

Tìm dầu ở sa mạc lửa

Tại miền sa mạc cát Sahara thuộc địa phận nước CHDCND Algeria có những người Việt Nam đang miệt mài lao động ngày đêm để tìm “vàng đen” mang về cho Tổ quốc. Đó chính là tập thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Công ...