petrosetco
da lat trong rau trong khong khi thu 3 4 ty moi nam

Đà Lạt : 'Trồng rau trong không khí' thu 3-4 tỷ mỗi năm

Với phương pháp khí canh, rễ của cây rau không cắm trực tiếp vào đất hay nước mà được đặt trong các túi chứa xơ dừa. Sau đó từng cây rau đặt trên giàn đã đục lỗ thẳng hàng, bộ rễ lơ lửng bên trong ...