petrosetco
ung dung tiktok duoc quy nhat rot von

Ứng dụng TikTok được quỹ Nhật rót vốn

SoftBank, quỹ đầu tư rót vốn vào nhiều công ty công nghệ khổng lồ trên thế giới, vừa xác nhận đầu tư vào nền tảng chia sẻ video TikTok của Trung Quốc, theo Nikkei.