gac ma khac cot ghi tam ky uc dau thuong

GẠC MA KHẮC CỐT GHI TÂM (*): Ký ức đau thương

"Thà hy sinh chứ không thể mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ Tổ quốc linh thiêng" - lời nói cuối cùng của thiếu úy Trần Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma, là động lực tiếp thêm ...