Cầu đối với quân đội rất quan trọng cho nên để phá hủy một cây cầu được phòng thủ nghiêm ngặt là một điều rất khó khăn. Năm 1953, Quân đội nhân dân Việt Nam đã phá hủy thành công một cây cầu đường sắt quan trọng được quân Pháp bảo vệ cẩn thận.
anh hiem duong sat cua quan phap bi viet minh danh sap

Đồng thời với lúc cây cầu đường sắt bị phá, một đoàn tàu hỏa cũng bị rơi xuống vực, số lượng lớn vật chất đều rơi vãi. Từ chỗ đứt gãy của cầu có thể thấy lần này quân Việt Nam đánh bộc phá rất thành công. Trong điều kiện kẻ địch phòng thủ cẩn mật mà họ có thể đặt được thuốc nổ an toàn cũng là một thành công nữa.

anh hiem duong sat cua quan phap bi viet minh danh sap
anh hiem duong sat cua quan phap bi viet minh danh sap

Nhưng theo sự phát triển công nghiệp, việc khôi phục xây mới cây cầu đường sắt thông tường cũng tương đối nhanh và đơn giản, quân đội Pháp nhanh chóng vận chuyển sắt thép đến sửa chữa khẩn cấp.

anh hiem duong sat cua quan phap bi viet minh danh sap
anh hiem duong sat cua quan phap bi viet minh danh sap

Quân đội Pháp đã trưng tập số lớn người Việt triển khai sửa chữa cầu và thanh lý hiện trường.

anh hiem duong sat cua quan phap bi viet minh danh sap Chủ tịch Hồ Chí Minh với thắng lợi Cách mạng Tháng Tám

Lịch sử 72 năm qua đã khẳng định rằng Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ ...

anh hiem duong sat cua quan phap bi viet minh danh sap 10 địa danh lịch sử gắn với Cách mạng Tháng Tám

Nhân kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám, cùng tìm hiểu 10 địa danh lịch sử gắn liền với cuộc Cách mạng Tháng Tám ...

http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/anh-hiem-duong-sat-cua-quan-phap-bi-viet-minh-danh-sap-895413.html

danviet.vn